Titing

Posted by / 02-Jul-2017 05:27

Kapag naipanganak mo na ang iyong sanggol, ang pamamaga ay mabilis na mawawala dahil sa ang iyong katawan ay magpapakawala ng sobrang tubig.

Mamamalayan mo na lamang na mas malimit ang iyong pag-ihi at pagpapawisan ka ng marami sa unang mga araw pagkatapos mong manganak.

Ang pagkakaroon ng kaunting pamamanas sa tuhod at paa ay normal sa pagbubuntis.

Maaari ka ring magkaroon ng pamamas sa iyong mga kamay.

However, a friend recommended that Barry have a look.

Ito ay isang senyales ng preeclamsia, isang seryoso at nakamamatay na kondisyon. Iyan ang tinatawag ng mga dalubhasa bilang manas sa buntis o edema – ang abnormal na pagdami ng tubig sa iyong mga tissue.Bagaman ito ay hindi pangkaraniwan sa normal na mga kalagayan, ang pamamanas ay karaniwan sa mga buntis dahil ang iyong katawan ay nagiipon ng mas maraming tubig.Welcome to Snug as a Bug Child Car Seat Installations Inc. Snug as a Bug began as a novel idea by Barry Kory when he realized a need for safe, professional car seat installations.With his experience in emergency services in Ontario Barry become an expert when it came to installing car seats and ensuring the utmost safety for children.

Titing-71Titing-27Titing-77

Ang pamamanas o pamamaga ng mga kamay at paa ilang araw matapos manganak ay bibihirang maging seryosong problema. Subalit, kung ang pamamaga ay hindi mawala sa loob ng isang linggo o kaya naman ay may kasamang matinding pagsakit ng ulo o sakit ng mga paa, kailangan mong sumangguni agad sa doktor o health center dahil ito ay maaaring palatandaan ng mataas na presyon ng dugo.